Πιλοτικό πρόγραμμα εμπλουτισμού των βιοτόπων με νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar): «Υιοθεσίας & Κηδεμονίας»

Η διαδικασία αυτή της απελευθέρωσης αφορά την ενίσχυση των πληθυσμών μιας περιοχής και πραγματοποιείται από κλουβιά προσαρμογής σε πολλά στάδια. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι τα απελευθερωμένα άτομα να εξοικειωθούν με τον χώρο να μαθητεύσουν συμπεριφορές καθώς και να αλληλεπιδράσουν με τα ήδη υπάρχοντα άτομα της περιοχής ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας ο οποίος θα εμπλουτίζει την περιοχή με θηράματα. Το πρόγραμμα αυτό ανέλαβε να υλοποιήσει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μυτιλήνης με την επιστημονική επίβλεψη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Αρχιπελάγους.
Επιλέχθηκε η περιοχή «Καρά Τεπέ», σε σημείο περιφραγμένο και προφυλαγμένο. Εντός της περίφραξης πραγματοποιήθηκε μικτή σπορά (σιτάρι –κριθάρι) σε έκταση 8,5 στρεμμάτων ενώ εξασφαλίστηκε η παροχή νερού από δεξαμενές και ποτίστρες. Η βλάστηση της ευρύτερης περιοχής αποτελείται από φρύγανα, χέρσα καθώς και θαμνώδη βλάστηση αποτελούμενη από αγριελιές, αγριαχλαδιές, βάτους κ.α.
15492415_1392352317466301_4325935631083265621_n

Έπειτα από τις βελτιωτικές επεμβάσεις στο χώρο (σπορά κ.α.) τοποθετήθηκαν δύο (2) μικροί κλωβοί απελευθέρωσης. Η διαδικασία ξεκίνησε στις αρχές του Δεκεμβρίου με την εισαγωγή στα κλουβιά 20 ατόμων νησιώτικης πέρδικας (10 σε κάθε κλωβό, ίσων φύλων), κατά τις νυκτερινές ώρες. Με την μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται: 1) η σταδιακή εξοικείωση των ατόμων με τα χαρακτηριστικά του χώρου και η προσαρμογή τους στις συνθήκες που επικρατούν γενικά στον βιότοπο και 2) σε όλη αυτή την διαδικασία έχουμε μόνιμη παρουσία περδίκων στον χώρο. Με την μόνιμη παρουσία των ατόμων μέσα στα κλουβιά προσελκύονται άτομα του φυσικού πληθυσμού της περιοχής, τα οποία καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε τροφή και νερό γύρω από τους κλωβούς διδάσκουν συμπεριφορές και έτσι το σημείο αυτό μεταλλάσσεται σε ένα «σχολείο», ουσιαστικά τα άτομα των κλωβών υιοθετούνται και μαθαίνουν συμπεριφορές ενώ ταυτόχρονα έχουν τον χρόνο να εξοικειωθούν με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
15621612_1392353250799541_3543215013791120960_n

Προς το τέλος του Δεκεμβρίου αρχίζει η διαδικασία εξόδου των περδίκων από τον πρώτο κλωβό, νωρίς το πρωί (πριν το πρώτο φως της ημέρας). Η ανθρώπινη παρουσία θα πρέπει να μην γίνεται αισθητή δίνοντας έτσι τον χρόνο που χρειάζεται στα πουλιά να εξέλθουν από τον κλωβό τους χωρίς stress, να επεξεργαστούν τον χώρο να συνηθίσουν στα νέα δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό δεν παρατηρήθηκε διασπορά αφού τα πουλιά ήταν μαζί, εξερεύνησαν τον χώρο της σποράς και επεξεργάστηκαν τις πέρδικες του δεύτερου κλειστού κλωβού. Δύο μόλις ημέρες μετά το άνοιγμα του πρώτου κλωβού παρατηρήθηκε προσέλκυση ατόμων εκτός του πυρήνα. Τα πουλιά αλληλεπιδρούν και παραμένουν στην περιοχή, φαίνονται απόλυτα εξοικειωμένα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής ενώ με την παρουσία των ατόμων του κλειστού κλωβού δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης με την οποία επιτυγχάνεται η αποφυγή των τάσεων διαφυγής τους και η διασπορά τους μακριά.
DSCN7343

Προς το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Ιανουαρίου πραγματοποιείται (με τον ίδιο τρόπο με τον πρώτο κλωβό) η έξοδος των περδίκων του δεύτερου κλωβού. Με αυτή την διαδικασία ολοκληρώνεται το στάδιο των απελευθερώσεων και αρχίζει η περίοδος αναπαραγωγής. Τα πουλιά του δεύτερου κλωβού δεν απομακρύνονται από το σημείο αφού βρίσκουν τις ήδη υπάρχουσες πέρδικες στον χώρο και μαθητεύουν με αυτές. Στις αρχές του Φεβρουαρίου παρατηρούνται συμπεριφορές «σπασίματος» των ομάδων και ο σχηματισμός ζευγών. Τα αρσενικά αρχίζουν να εμφανίζουν συμπεριφορά χωροκράτειας ενώ σε ζεύγη οι πέρδικες ψάχνουν πλέον σημεία φωλεοποίησης στον χώρο. Ο πυρήνας (σπορά, κλουβιά, νερά στην περίφραξη) αποτελεί χώρο ζωτικής σημασίας για το είδος αφού σ αυτόν θα καλύπτει τις καθημερινές βιολογικές του ανάγκες.
DSCN7350

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής τοποθετήθηκε σε έναν από τους κλωβούς ένα ζεύγος περδίκων ώστε να υπάρχει μόνιμη παρουσία του είδους στον χώρο. Το «κάλεσμα» τους θα κρατάει στην περιοχή τα ζεύγη καθώς και τους νεοσσούς που θα εκκολαφθούν το επόμενο διάστημα.
18620090_1567549826613215_7574803765598754128_n

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε την τρέχουσα περίοδο θα συνεχιστεί και στις επόμενες ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες με τις οποίες θα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εμπλουτισμό των βιοτόπων με θηράματα. Παράλληλα πραγματοποιούνται και θα συνεχίσουν να γίνονται καταγραφές στον χώρο ώστε να αποκτήσουμε εικόνα και από την αναπαραγωγική επιτυχία των ατόμων, ενώ σχεδιάζεται η εφαρμογή της διαρκούς παρατήρησης /παρακολούθησης των ατόμων με την χρήση καμερών ανίχνευσης κίνησης και νυκτερινής λήψης (μια δράση που ήδη υλοποιείται στο νησί της Χίου με πολύ σημαντικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα).
18301790_1554245974610267_761090826544001075_n

Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για άσκοπες ενέργειες οι οποίες ουσιαστικά δεν συνεισφέρουν στον τελικό μας σκοπό. Με εργαλεία μας τις βελτιώσεις των ενδιαιτημάτων και τον ορθολογικό σχεδιασμό των εμπλουτισμών μπορούμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον της θηρευτικής δραστηριότητας.